MORAVEC, P. Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skoták, Aleš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Drábková, Sylva

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 130026