JUŘENČÁKOVÁ, J. Předpjatý most na rychlostní komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zlatuška, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134229