GÁBRLÍK, P. Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Ing. Petr Gábrlík pracuje pod mým vedením a v mé odborné skupině již od bakalářské práce. Celou dobu se věnuje výhradně problematice robotických letových prostředků. Díky tomu se mu podařilo proniknout hluboce do této odborné disciplíny a obohatil naši skupinu i odbornou komunitu o celou řadu teoretických i praktických výsledků. Na začátku jeho působení se Petr zabýval především tvorbou vlastní multikoptéry. Později jsme však dospěli k závěru, že toto již nedává vzhledem k vývoji na trhu smysl a přešli jsme k aplikacím pro drony, speciálně systému pro autonomní mapování pomocí fotogrammetrie. Ten Petr po konzultacích a ve spolupráci se skupinou sám navrhl, vytvořil, otestoval, zkalibroval a v pozdějších fázích používal k výzkumu i aplikacím. Petr absolvoval během doktorského studia půlroční stáž v Dánsku na univerzitě AAU v Aalborgu. Třetím rokem pracuje v projektu MŠMT s názvem Robotics for Industry 4 - R4I4. Petr navázal dlouhodobou odbornou spolupráci s týmem z Mendelovy univerzity v Brně, díky které se povedlo vytvořit nejen kvalitní odborné publikace, ale i realizovat praktické výsledky. Rovněž se díky němu podařilo rozšířit naši spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně, speciálně s Ústavem geodézie. Rovněž je třeba připomenout jeho velký podíl na poli legislativního zajištění provozování dronů nejen v rámci naší skupiny, ale na celém VUT v Brně. Na Petrově práci velmi oceňuji vyváženou kombinaci kvalitní publikační činnosti, která mimo jiné zvyšuje povědomí odborné komunity o naší skupině, a aplikovaných výsledků v mnohdy technicky velmi komplikovaných experimentech. Celkově rád konstatuji, že jde o člověka se kterým se velmi dobře profesně spolupracuje. Petr výborně zapadl do naší odborné skupiny a podstatným způsobem ji obohatil. Svoje poznatky sdílí nejen s týmem, ale i s odbornou komunitou, a také se studenty, neboť se také podílí na jejich výuce. Jsem přesvědčen, že ing. Petr Gábrlík prokázal vědecké schopnosti a jeho práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Duchoň,, František

viz pdf

Navrhovaná známka

Mazal, Jan

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 129783