PĚCHA, J. Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

viz. příloha

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

viz pdf

Navrhovaná známka

Braciník,, Peter

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 133201