BOHÁČ, D. VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka
B

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Helis, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 135872