MEČÍŘ, F. Studie propojení obecních vodovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bakrlík, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136018