KANICHOVÁ, B. Konstrukce bytového domu – vybrané prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švaříčková, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136185