LE, H. Rekonstrukce řídce vzorkovaného obrazu pomocí hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 136739