GROSSMANN, J. Informační systém pro správu vizualizací geografických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rusňák, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 136751