DEJMAL, D. Server pro správu klíčů v prostředí vSphere 7.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Homoliak, Ivan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 136784