VALCHÁŘOVÁ, M. Stíny/Spiknutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houdek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 133213