OSVALD, M. Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 137573