ŠTŮSEK, M. Výzkum spolehlivé komunikace pro IoT aplikace v bezdrátových sítích využívajících technologie Multi-RAT LPWAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

viz pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Grochla, Krzysztof

viz pdf

Navrhovaná známka

Curado, Marilia

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 140411