MUSIL, M. Automatizovaný návrh stabilních proteinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lexa, Matej

Navrhovaná známka

Vinař, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 140954