HAVLENA, V. Efektivní automatové techniky a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jančar, Petr

Navrhovaná známka

Mayr, Richard

Navrhovaná známka

Esparza, Javier

Navrhovaná známka

eVSKP id 140953