HENDRYCH, V. Finanční reporting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 23888