MORAWIEC, D. Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lieskovan, Tomáš

Student Morawiec se ve své práci zabývá virtualizační platformou Openstack, Cyber Range platformou KYPO a implementací protokolu DLMS do tohoto prostředí. Z tohoto prostředí je možné komunikovat do venkovního prostředí s reálnými elektroměry. Práci není co vytknout z pohledu formálního ani technického. Přístup studenta byl po celou dobu na špičkové úrovni. Práci zpracovával samostatně, pravidelně konzultoval a svůj postup předkládal pravidelně ke kontrole. Při implementaci OpenStacku a KYPO si student prošel velkým množstvím problémů, které se mu podařilo vyřešit. Testovací scénář je plně funkční. Zadání je tedy splněno, hodnotím 98/A.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Gerlich, Tomáš

Práce se zabývá simulací chytrého elektroměru na platformě KYPO. V teoretické části jsou popsány protokoly používané v energetice a virtualizační platformy. Praktická část je zaměřena na realizaci virtualizovaného pracoviště a jeho následné testování. Práce obsahuje malé množství typografických chyb. Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. V práci je využito velké množství odborné literatury. Nástroj je plně funkční, je možné daný nástroj dle dodaného manuálu instalovat a spustit. Práci hodnotím jako velmi dobrou, proto navrhuje známku A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 141353