POCHYLÁ, N. Zlepšení vodního režimu zemědělské krajiny s využitím revitalizací a prvků ÚSES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zedník, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 144426