KORNIIENKO, O. Mobilní hra Sound Runner v Godot engine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlubna, Tomáš

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 145061