SVOBODA, J. Multisenzorové zabezpečení domácnosti s pomocí Raspberry Pi Zero [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 145088