VOJANEC, K. Akcelerace aplikace pro potlačení DDoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kekely, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145209