HOLUBEC, M. Uspořádání fragmentů textu s pomocí jazykového modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Karel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kocour, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145399