ŠIMURDOVÁ, M. Chvění na hraně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Morys, Oldřich

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 140896