HON, J. Dolování rozpustných enzymů z genomických databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brejová, Bronislava

Navrhovaná známka

Šafránek, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 143507