KÁBA, D. Nové trendy v podnikání - Multidimenzionální rozhodování při outsourcingu účetních prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 24928