TMEJOVÁ, M. Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerová, Vladimíra

Práce je standardním zpracováním řešeného problému. Doplňující otázka: Jak by vypadala analýza bodu zvratu pro navržené řešení?

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ducháčková, Marcela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54600