ŠICNEROVÁ SHAHBAZJAN, M. Návrh modelů správy investičních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51652