FRENDLOVSKÁ, D. Strategie elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 28301