ŠIMÁK, M. Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Myšková, Renáta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 24157