BELLEROVÁ, H. Rozvoj inverzních úloh vedení tepla se zaměřením na velmi rychlé procesy v mikroskopických měřítcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Raudenský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Navrhovaná známka

Dohnal, Mirko

Navrhovaná známka

eVSKP id 34473