CIMBÁL, M. Design stroje na těžbu dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Oceňuji důkladné propracování projektu v technické části řešení a celkovou invenční designérskou koncepci stroje. Jednoznačně kladnému hodnocení této práce brání jistá rozpačitost v tvarovém řešení vybraných detailů a některé formální nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Připomínky: tvarový nesoulad mezi podvozkem a horní částí stroje; kabina předchází z kruhového půdorysu (dole) do hmoty neurčitého tvaru (nahoře), zbytečně komplikované horní rámování. Chybí technické schéma stroje. Neuvěřitelné množství hrubek v textu! Kladně hodnotím barevné řešení a provedení modelu. Tvar. kultivace: C; barevné řešení: A; model: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37334