JANEČKA, J. Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Němeček, Pavel

Navrhovaná známka

Kratochvíl, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59652