MATOUŠEK, A. Kompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaněk,, Jiří

Navrhovaná známka

Lapčík,, Lubomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 63130