LYSÁ, M. Theodor Phoenix, 49 cm/3000 g [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlková, Veronika

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 67293