POLÁK, J. Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dostál, Petr

Navrhovaná známka

Laitochová, Jitka

Navrhovaná známka

Žufan, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 68219