ZEMÁNKOVÁ, L. Využívání kreativního účetnictví malými a drobnými podniky v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Schillerová, Alena

Navrhovaná známka

Živělová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 68212