HORKÝ, S. Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Po neúspěšné obhajobě bakalářské práce v červnu t.r. byla práce přepracována a doplněna. Z pohledu vedoucího práce musím bohužel konstatovat, že student nepřišel v tomto období ani na jednu konzultaci a tomu odpovídá i úroveň nového návrhu, zvláště filtrů. Na druhé straně se student snažil vyhovět hlavním připomínkám z první obhajoby a splnil tak alespoň rámcově zadání.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Baran, Ondřej

V přepracované verzi bakalářské práce student reagoval pouze na několik připomínek z neúspěšné obhajoby, zdaleka ale neodstranil většinu chyb. Student se vyjadřuje nepřesně, zaměňuje a plete si některé pojmy. Proti předchozí verzi student provedl návrh druhé varianty zesilovače. Obě varianty realizoval a změřil některé jejich parametry. V závěru práce se snažil vysvětlit odlišnosti výsledků měření od výsledků počítačových návrhů. I přesto, že práce má stále určité nedostatky, zadání práce lze považovat za splněné.

Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 68152