DANĚČEK, P. Útoky na kryptografické moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 8496