JUREČKA, R. Možnosti využití vodíku v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rousek, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Hlinka, Jiří

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 69042