FIALOVÁ, E. Výletní místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Achrer, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65614