PAGÁČOVÁ, I. Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí firmy Red Hat Czech, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vejborová, Hana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65609