KŘÍŽ, M. Pokoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chrobák, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65627