SHULHA, A. Student - pedagog výměna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ter-Oganian, Avdey

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65641