VAŠINA, D. Odpočinková zóna v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hála, Boris

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 65647