RYBNÍČEK, J. König [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mainer, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65595