KHATEB, F. Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29094