MONDEKOVÁ, V. Cytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Studentka Věra Mondeková se ve své práci zabývala analýzou cytotoxicity vybraných přírodních látek - naftochinonů na prostatických buněčných liniích s využitím fluorescenční mikroskopie. Studentka v práci vycházela mj. z rozsáhlého souboru celkem 73 relevantních odborných pramenů (obsahujícího však i odkazy na popis komerčních reagentů, sond, apod). Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny dle zadání včetně softwarového řešení. Výhradu lze mít snad jen k místy ne zcela zdařilému projevu v textu práce. Studentka pracovala na teoretické i experimentální části práce během roku intenzivně a to samostatně i s pomocí konzultací na více pracovištích. Výsledky práce jako hodnotné a kvalitní.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Gumulec, Jaromír

Posudek včetně otázek je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 65492