BUKOVSKÝ, P. Automatizované robotizované pracoviště pro ukládání ekobriket na palety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student měl navrhnout a realizovat řízení automatického robotizovaného paletovacího pracoviště pro balení ekobriket. Student navrhnul koncepci systému a navrhnul a realizoval řízení tohoto systému jak v automatickém, tak ručním módu. Student provedl studii koncepčního uspořádání pracoviště, vytvořil elektrodokumentaci projektu a dále realizoval programové vybavení. Nedílnou součástí projektu je i ovládání z operátorského pracoviště. Téma práce pochází z praxe, student pracoval samostatně s konzultacemi vedoucího a pracovníků firmy, pro kterou se systém řešil. Vlastní práce studenta je na velmi dobré úrovni. Bakalářská práce je kvalitní a zahrnuje rozsáhlou skupinu činností. V zhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Franek, Lešek

Cílem práce bylo provést automatizaci linky pro ukládání malých balíků briket na palety a následné automatické zabalení palety pomocí ovinovačky do folie. Práce vyžadovala pokročilé znalosti z oblasti průmyslové automatizace. Zadání práce se podařilo splnit. Student navrhnul jištění přívodního kabelu, vytvořil elektro dokumentaci, naprogramoval program v PLC pomocí předpřipravených bloků a vytvořil vizualizaci. Obecně se dá říci, že se podílel na komplexním projektu, díky čemuž určitě získal mnoho užitečných zkušeností z praxe. Výsledná zpráva je přehledná, obsah je logicky strukturovaný. Popsána je i projektová studie včetně rozvahy nad návratností investice, která je pojatá spíše technicky než ekonomicky. V práci nebylo jasně definováno co dělal student sám a co realizoval někdo jiný, tyto informace jsem si musel vyžádat. Student prokázal své bakalářské schopnosti, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 66782