KUCZMAN, P. Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Bakalářská práce se věnuje možnostem digitální syntézy zvuku na osmibitovém procesoru, tedy v podmínkách omezených prostředků. V úvodu poměrně přehledně probírá jednotlivé možnosti syntézy a vhodné periferie mikrokontroleru. Během testování bylo vyzkoušeno několik možností řízení navrhovaného syntezátoru (ne vždy úspěšně) a výsledné zařízení je primárně ovládáno přes MIDI. Student v rámci řešení přicházel s vlastními nápady a i když se potýkal s technickými překážkami, tak řečení úspěšně posouval dále. Vlastní zdrojový kód je poměrně dobře komentován, ale pro to aby mohl fungovat jako univerzální knihovna portovaná na jiný HW by bylo třeba jej ještě mírně vylepšit. V každém případě je výsledná práce na dobré úrovni a realizovaný sw je funkční.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená práce pojednává o využití 8bitových mikrokontrolérů pro syntetizování hudby. Bakalářská práce obsahuje 44 stran + formální náležitosti (obsahy, ...); členění práce je logické a koresponduje s chronologií při řešení celé práce. V textu jsou naznačeny způsoby syntéz akustických signálů a periférie, které lze použít pro konstrukci syntezátoru. Text je zde nepatrně matoucí a není zřejmé, z jakých částí se vyvíjené zařízení skládá (viz např. grafický displej). Vzhledem k tomu, že na několika místech se autor v textu odkazuje na konkrétní piny procesory, obvodové zapojení bylo vhodné do práce přiložit. To jak zařízení vypadá je patrné až z video ukázek na přiloženém CD. Zdrojové kódy jsou psány s ne vždy dostatečnými komentáři v českém jazyce; testovací kompilace ale proběhla bez chyb a upozornění. Domnívám se, že nebyl zcela splněn požadavek ze zadání na modulární řešení softwaru. Autorovi se nepodařilo zakomponovat a oživit grafický displej. Text práce obsahuje větší množství formálních nedostatků, což napovídá o chvatném dokončování práce před termínem.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 65789