URBANÍK, J. Bikónická dipólová anténa s kruhovou polarizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

viz příloha

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Černý, Petr

viz příloha

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 65730